Bewindvoerderskantoor Walter

Tarieven

Wat zijn de kosten van bewindvoering bij Bewindvoerderskantoor Walter in 2012

De kosten die wij u in rekening brengen, worden jaarlijks bepaald door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK). Voor 2012 zijn onderstaande tarieven bepaald voor beschermingsbewind bij Bewindvoerderskantoor Walter op basis van 16 forfaitaire uren per jaar. Dit houdt in dat de maandelijkse kosten voor beschermingsbewind zijn:

87,40 voor eenpersoonshuishouden (dit geldt ook voor een ouder met kind(eren)
104,90 voor echtparen / economische eenheden (twee volwassenen)

Eenmalig worden er kosten in rekening gebracht om uw inkomsten en uitgaven in beeld te brengen, uw eventuele schuldeisers te informeren en uw schulden te inventariseren. De kosten zijn gebaseerd op 6 forfaitaire uren. Deze intakekosten / dossieropstartkosten zijn:

398,05 voor eenpersoonshuishouden (dit geldt ook voor een ouder met kind(eren)
477,66 voor echtparen / economische eenheden (twee volwassenen)
189,21 voor een eindrekening en verantwoording en wordt eenmalig aan het eind van het bewind in rekening gebracht

Wanneer u een inkomen op bijstandsniveau heeft, dan is het mogelijk om bijzondere bijstand te verkrijgen voor deze bewindvoeringskosten. De gemeente waarin u woonachtig bent vergoedt dan de kosten voor bewindvoering middels bijzondere bijstand. Bewindvoerderskantoor Walter vraagt deze bijzondere bijstand voor u aan bij de gemeente


© 2006-2013 Bewindvoerderskantoor Walter